Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o.

bannerUE

Z myślą o naszych Pacjentach, Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Poradni Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o.
Miejscem realizacji Projektu jest nasza Poradnia w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 32/34.
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do niedrogich i wysokiej jakości usług zdrowotnych w mieście Łódź, poprzez adaptację istniejącego lokalu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych. W ramach projektu zrealizujemy roboty budowlane służące adaptacji pomieszczeń do potrzeb poradni dla dzieci oraz zakupimy aparat EKG, łóżka do EKG, zestaw do przechowywania leków i szczepionek, wagi dla dorosłych i wagi dla niemowląt, kozetki i stolik do badania dla niemowląt.
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki koordynowanej oraz przyspieszenia diagnostyki pacjentów.
Dofinansowanie Projektu ze środków UE wynosi 142 597,56 PLN.